Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 10 - Tổng truy cập : 67,223
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Biến tần (181 sản phẩm)
 
Giá : 24.206.600 VND
Giá : 22.293.700 VND
Giá : 20.141.000 VND
Giá : 18.236.900 VND
Giá : 12.915.100 VND
Giá : 11.657.800 VND
Giá : 10.392.800 VND
Giá : 10.392.800 VND
Giá : 9.689.900 VND
Giá : 8.534.900 VND
Giá : 7.786.900 VND
Giá : 7.361.200 VND
Giá : 24.834.700 VND
Giá : 21.424.700 VND
Giá : 14.328.600 VND
Giá : 12.812.800 VND
Giá : 10.069.400 VND
Giá : 10.069.400 VND
Giá : 9.874.700 VND
Giá : 8.581.100 VND
Giá : 7.426.100 VND
Giá : 6.871.700 VND
Giá : 50.299.700 VND
Giá : 45.994.300 VND
Giá : 40.173.100 VND
Giá : 35.238.500 VND
Giá : 31.302.700 VND
Giá : 19.983.700 VND
Giá : 17.636.300 VND
Giá : 15.067.800 VND
Giá : 13.616.900 VND
Giá : 8.498.600 VND
Giá : 7.786.900 VND
Giá : 5.800.300 VND
Giá : 5.800.300 VND
Giá : 4.876.300 VND
Giá : 4.294.400 VND
Giá : 3.924.800 VND
Giá : 3.721.300 VND
Giá : 16.573.700 VND
Giá : 14.309.900 VND
Giá : 8.978.200 VND
Giá : 8.026.700 VND
Giá : 5.624.300 VND
Giá : 5.624.300 VND
Giá : 4.968.700 VND
Giá : 4.321.900 VND
Giá : 3.748.800 VND
Giá : 3.471.600 VND
Giá : 5.319.600 VND
Giá : 4.968.700 VND
Giá : 4.423.100 VND
Giá : 4.127.200 VND
Mã hàng : TSMAIB39
Giá : 436.292.000 VND
Mã hàng : TSMAIB38
Giá : 409.662.000 VND
Mã hàng : TSMAIB37
Giá : 337.378.000 VND
Mã hàng : TSMAIB36
Giá : 175.067.000 VND
Mã hàng : TSMAIB35
Giá : 142.848.000 VND
Mã hàng : TSMAIB34
Giá : 101.268.000 VND
Mã hàng : TSMAIB33
Giá : 91.371.500 VND
Mã hàng : TSMAIB32
Giá : 86.077.200 VND
Mã hàng : TSMAIB31
Giá : 61.498.800 VND
Mã hàng : TSMAIB30
Giá : 54.245.400 VND
Mã hàng : TSMAIB29
Giá : 48.544.100 VND
Mã hàng : TSMAIB28
Giá : 41.069.600 VND
Mã hàng : TSMAIB27
Giá : 36.920.400 VND
Mã hàng : TSMAIB26
Giá : 24.160.400 VND
Mã hàng : TSMAIB25
Giá : 21.489.600 VND
Mã hàng : TSMAIB24
Giá : 56.019.700 VND
Mã hàng : TSMAIB23
Giá : 47.250.500 VND
Mã hàng : TSMAIB22
Giá : 42.658.000 VND
Mã hàng : TSMAIB21
Giá : 36.088.800 VND
Mã hàng : TSMAIB20
Giá : 33.251.900 VND
Mã hàng : TSMAIB19
Giá : 22.237.600 VND
Mã hàng : TSMAIB18
Giá : 19.650.400 VND
Mã hàng : TSMAIB17
Giá : 15.899.400 VND
Mã hàng : TSMAIB16
Giá : 14.366.000 VND
Mã hàng : TSMAIB15
Giá : 9.311.500 VND
Mã hàng : TSMAIB14
Giá : 8.591.000 VND
Mã hàng : TSMAIB13
Giá : 7.499.800 VND
Mã hàng : TSMAIB12
Giá : 3.102.000 VND
Mã hàng : TSMAIB11
Giá : 2.843.500 VND
Mã hàng : TSMAIB10
Giá : 2.417.800 VND
Mã hàng : TSMAIB09
Giá : 2.279.200 VND
Mã hàng : TSMAIB08
Giá : 1.882.100 VND
Mã hàng : TSMAIB07
Giá : 1.734.700 VND
Mã hàng : TSMAIB06
Giá : 448.997.000 VND
Mã hàng : TSMAIB05
Giá : 417.617.000 VND
Mã hàng : TSMAIB04
Giá : 340.602.000 VND
Mã hàng : TSMAIB03
Giá : 196.810.000 VND
Mã hàng : TSMAIB02
Giá : 186.969.000 VND
Mã hàng : TSMAIB01
Giá : 137.969.000 VND
Mã hàng : TSMAIA99
Giá : 107.098.000 VND
Mã hàng : TSMAIA98
Giá : 96.648.200 VND
Mã hàng : TSMAIA93
Giá : 39.766.100 VND
Mã hàng : TSMAIA97
Giá : 91.066.800 VND
Mã hàng : TSMAIA96
Giá : 59.549.600 VND
Mã hàng : TSMAIA95
Giá : 52.527.200 VND
Mã hàng : TSMAIA94
Giá : 46.922.000 VND
Mã hàng : TSMAIA92
Giá : 35.746.700 VND
Giá : 27.810.200 VND
Giá : 24.658.700 VND
Giá : 19.918.800 VND
Giá : 17.461.400 VND
Giá : 11.325.600 VND
Giá : 10.456.600 VND
Giá : 9.070.600 VND
Giá : 8.793.400 VND
Giá : 8.423.800 VND
Giá : 8.026.700 VND
Mã hàng : TSMAIA81
Giá : 54.264.100 VND
Mã hàng : TSMAIA80
Giá : 45.753.400 VND
Mã hàng : TSMAIA79
Giá : 41.309.400 VND
Mã hàng : TSMAIA78
Giá : 34.933.800 VND
Mã hàng : TSMAIA77
Giá : 32.170.600 VND
Mã hàng : TSMAIA76
Giá : 21.554.500 VND
Mã hàng : TSMAIA75
Giá : 19.022.300 VND
Mã hàng : TSMAIA74
Giá : 15.400.000 VND
Mã hàng : TSMAIA73
Giá : 13.912.800 VND
Mã hàng : TSMAIA72
Giá : 9.024.400 VND
Giá : 8.322.600 VND
Giá : 7.287.500 VND
Giá : 7.112.600 VND
Giá : 6.789.200 VND
Mã hàng : TSMAIA67
Giá : 6.493.300 VND
Mã hàng : TSMAIA56
Giá : 56.361.800 VND
Mã hàng : TSMAIA55
Giá : 46.437.600 VND
Mã hàng : TSMAIA54
Giá : 41.512.900 VND
Mã hàng : TSMAIA53
Giá : 35.553.100 VND
Mã hàng : TSMAIA52
Giá : 29.565.800 VND
Mã hàng : TSMAIA51
Giá : 23.125.300 VND
Mã hàng : TSMAIA50
Giá : 19.586.600 VND
Mã hàng : TSMAIA49
Giá : 15.187.700 VND
Mã hàng : TSMAIA48
Giá : 12.739.100 VND
Mã hàng : TSMAIA47
Giá : 9.284.000 VND
Mã hàng : TSMAIA46
Giá : 8.267.600 VND
Mã hàng : TSMAIA45
Giá : 7.121.400 VND
Mã hàng : TSMAIA44
Giá : 6.308.500 VND
Mã hàng : TSMAIA43
Giá : 5.661.700 VND
Mã hàng : TSMAIA42
Giá : 5.254.700 VND
Mã hàng : TSMAIA41
Giá : 5.023.700 VND
Mã hàng : TSMAIA40
Giá : 17.396.500 VND
Mã hàng : TSMAIA39
Giá : 13.395.800 VND
Mã hàng : TSMAIA38
Giá : 9.967.100 VND
Mã hàng : TSMAIA37
Giá : 8.775.800 VND
Mã hàng : TSMAIA36
Giá : 7.703.300 VND
Mã hàng : TSMAIA35
Giá : 6.400.900 VND
Mã hàng : TSMAIA34
Giá : 5.698.000 VND
Mã hàng : TSMAIA33
Giá : 5.061.100 VND
Mã hàng : TSMAIA32
Giá : 4.756.400 VND
Giá : 3.102.000 VND
Mã hàng : TSMAIA30
Giá : 2.843.500 VND
Mã hàng : TSMAIA29
Giá : 2.417.800 VND
Mã hàng : TSMAIA28
Giá : 2.279.200 VND
Mã hàng : TSMAIA27
Giá : 17.950.900 VND
Mã hàng : TSMAIA26
Giá : 16.537.400 VND
Mã hàng : TSMAIA25
Giá : 13.940.300 VND
Mã hàng : TSMAIA24
Giá : 12.812.800 VND
Mã hàng : TSMAIA23
Giá : 7.398.600 VND
Mã hàng : TSMAIA22
Giá : 6.779.300 VND
Mã hàng : TSMAIA21
Giá : 4.838.900 VND
Mã hàng : TSMAIA20
Giá : 4.838.900 VND
Mã hàng : TSMAIA19
Giá : 4.081.000 VND
Mã hàng : TSMAIA18
Giá : 3.591.500 VND
Mã hàng : TSMAIA17
Giá : 3.278.000 VND
Mã hàng : TSMAIA16
Giá : 3.110.800 VND
Mã hàng : TSMAIA15
Giá : 22.506.000 VND
Mã hàng : TSMAIA14
Giá : 18.976.100 VND
Mã hàng : TSMAIA13
Giá : 16.481.300 VND
Mã hàng : TSMAIA12
Giá : 14.291.200 VND
Mã hàng : TSMAIA11
Giá : 7.814.400 VND
Mã hàng : TSMAIA10
Giá : 6.991.600 VND
Mã hàng : TSMAIA09
Giá : 4.691.500 VND
Mã hàng : TSMAIA08
Giá : 4.691.500 VND
Mã hàng : TSMAIA07
Giá : 4.155.800 VND
Mã hàng : TSMAIA06
Giá : 3.610.200 VND
Mã hàng : TSMAIA05
Giá : 3.129.500 VND
Mã hàng : TSMAIA04
Giá : 2.898.500 VND
Mã hàng : TSMAIA03
Giá : 3.841.200 VND
Mã hàng : TSMAIA02
Giá : 3.416.600 VND
Mã hàng : TSMAIA01
Giá : 3.185.600 VND
Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution - TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là vật tư công nghiệp chất lượng cao và dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển.
Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn, phương thức mua hàng tiện lợi cùng khả năng tư vấn kỹ thuật chuyên sâu của TEKSOL đem đến sự tin cậy và hài lòng cho Khách hàng.
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam
CHẤT LƯỢNG CAO
SẢN PHÂM PHONG PHÚ
MUA HÀNG TIỆN LỢI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây