Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 17 - Tổng truy cập : 67,266
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Dụng cụ đo chính xác (421 sản phẩm)
 
Mã hàng : 700-119-30
11.879.000 VND
Mã hàng : 547-400S
11.879.000 VND
Mã hàng : 547-300S
6.680.000 VND
Mã hàng : 7321
1.746.000 VND
Mã hàng : 7301
1.265.000 VND
Mã hàng : 571-252-20
8.919.000 VND
Mã hàng : 571-251-20
7.856.000 VND
Mã hàng : 571-213-10
8.527.000 VND
Mã hàng : 571-212-30
7.426.000 VND
Mã hàng : 571-211-30
6.477.000 VND
Mã hàng : 571-203-20
8.021.000 VND
Mã hàng : 571-202-30
7.312.000 VND
Mã hàng : 571-201-30
6.325.000 VND
Mã hàng : 527-123
2.708.000 VND
Mã hàng : 527-122
2.341.000 VND
Mã hàng : 527-121
1.974.000 VND
Mã hàng : 527-203
2.670.000 VND
Mã hàng : 527-201
1.923.000 VND
Mã hàng : 511-501
27.337.000 VND
Mã hàng : 511-427
7.616.000 VND
Mã hàng : 511-426
6.692.000 VND
Mã hàng : 511-425
6.692.000 VND
Mã hàng : 511-716
7.451.000 VND
Mã hàng : 511-714
5.453.000 VND
Mã hàng : 511-713
3.783.000 VND
Mã hàng : 511-712
3.467.000 VND
Mã hàng : 511-711
3.365.000 VND
Mã hàng : 511-703
3.365.000 VND
Mã hàng : 511-702
3.024.000 VND
Mã hàng : 511-701
2.897.000 VND
Mã hàng : 511-204
3.909.000 VND
Mã hàng : 182-309
1.101.000 VND
Mã hàng : 182-305
266.000 VND
Mã hàng : 182-302
140.000 VND
Mã hàng : 960-703
19.519.000 VND
Mã hàng : 960-603
10.424.000 VND
Mã hàng : 950-318
10.981.000 VND
Mã hàng : 950-317
6.971.000 VND
Mã hàng : 181-947
22.935.000 VND
Mã hàng : 181-904-10
9.159.000 VND
Mã hàng : 181-902-10
5.668.000 VND
Mã hàng : 187-907
4.339.000 VND
Mã hàng : 187-901
5.794.000 VND
Mã hàng : 180-907B
8.830.000 VND
Mã hàng : 201-110
9.235.000 VND
Mã hàng : 201-109
9.134.000 VND
Mã hàng : 201-108
8.008.000 VND
Mã hàng : 201-107
8.008.000 VND
Mã hàng : 201-106
7.856.000 VND
Mã hàng : 201-105
7.755.000 VND
Mã hàng : 201-104
7.553.000 VND
Mã hàng : 201-103
7.388.000 VND
Mã hàng : 201-102
7.198.000 VND
Mã hàng : 201-101
7.034.000 VND
Mã hàng : 186-902
2.530.000 VND
Mã hàng : 186-107
1.190.000 VND
Mã hàng : 188-151
1.038.000 VND
Mã hàng : 188-122
469.000 VND
Mã hàng : 188-121
456.000 VND
Mã hàng : 188-111
481.000 VND
Mã hàng : 192-614-10
23.934.000 VND
Mã hàng : 192-613-10
17.495.000 VND
Mã hàng : 570-314
16.344.000 VND
Mã hàng : 570-312
9.172.000 VND
Mã hàng : 192-132
21.999.000 VND
Mã hàng : 192-131
17.546.000 VND
Mã hàng : 192-130
9.779.000 VND
Mã hàng : 514-106
19.836.000 VND
Mã hàng : 514-104
15.294.000 VND
Mã hàng : 514-102
7.957.000 VND
Mã hàng : 215-156-10
14.839.000 VND
Mã hàng : 215-153-10
11.980.000 VND
Mã hàng : 215-151-10
11.069.000 VND
Mã hàng : 215-150-10
10.310.000 VND
Mã hàng : 7002-10
9.690.000 VND
Mã hàng : 7032b
5.035.000 VND
Mã hàng : 7010S-10
785.000 VND
Mã hàng : 156-105-10
848.000 VND
Mã hàng : 156-101-10
911.000 VND
Mã hàng : 137-205
7.755.000 VND
Mã hàng : 137-204
6.123.000 VND
Mã hàng : 137-203
4.301.000 VND
Mã hàng : 137-202
3.492.000 VND
Mã hàng : 137-201
3.263.000 VND
Mã hàng : Mitutoyo 345-350-30
9.817.000 VND
Mã hàng : 345-350-30
9.817.000 VND
Mã hàng : 345-251-30
9.943.000 VND
Mã hàng : 345-250-30
9.336.000 VND
Mã hàng : 145-192
7.957.000 VND
Mã hàng : 145-191
7.350.000 VND
Mã hàng : 145-190
6.781.000 VND
Mã hàng : 145-189
6.072.000 VND
Mã hàng : 145-188
5.617.000 VND
Mã hàng : 145-187
4.542.000 VND
Mã hàng : 145-186
3.758.000 VND
Mã hàng : 145-185
3.289.000 VND
Mã hàng : 523-124
11.929.000 VND
Mã hàng : 523-123
11.019.000 VND
Mã hàng : 523-122
10.664.000 VND
Mã hàng : 523-121
9.690.000 VND
Mã hàng : 329-350-30
9.222.000 VND
Mã hàng : 329-250-30
8.754.000 VND
Mã hàng : 129-152
5.541.000 VND
Mã hàng : 129-116
3.315.000 VND
Mã hàng : 129-112
3.226.000 VND
Mã hàng : 129-111
2.619.000 VND
Mã hàng : 129-110
2.404.000 VND
Mã hàng : 128-109
2.214.000 VND
Mã hàng : 128-102
1.974.000 VND
Mã hàng : 128-101
1.835.000 VND
Mã hàng : 342-371-30
7.249.000 VND
Mã hàng : 342-271-30
6.541.000 VND
Mã hàng : 112-401
2.961.000 VND
Mã hàng : 422-260-30
9.994.000 VND
Mã hàng : 422-233-30
11.411.000 VND
Mã hàng : 422-232-30
10.943.000 VND
Mã hàng : 422-231-30
10.462.000 VND
Mã hàng : 422-230-30
9.943.000 VND
Mã hàng : 122-161
3.897.000 VND
Mã hàng : 122-141
3.871.000 VND
Mã hàng : 122-111
3.441.000 VND
Mã hàng : 122-102
3.517.000 VND
Mã hàng : 122-101
3.289.000 VND
Mã hàng : 342-251-30
6.351.000 VND
Mã hàng : 112-201
1.949.000 VND
Mã hàng : 112-153
2.315.000 VND
Mã hàng : 331-351-30
7.477.000 VND
Mã hàng : 331-251-30
6.971.000 VND
Mã hàng : 111-215
2.568.000 VND
Mã hàng : 111-115
2.429.000 VND
Mã hàng : 395-261-30
6.692.000 VND
Mã hàng : 115-308
1.847.000 VND
Mã hàng : 115-302
1.734.000 VND
Mã hàng : 395-371-30
6.528.000 VND
Mã hàng : 395-271-30
6.022.000 VND
Mã hàng : 115-216
1.746.000 VND
Mã hàng : 395-252-30
6.351.000 VND
Mã hàng : 395-251-30
5.870.000 VND
Mã hàng : 115-116
1.645.000 VND
Mã hàng : 115-115
1.392.000 VND
Mã hàng : 389-351-30
7.489.000 VND
Mã hàng : 389-261-30
7.413.000 VND
Mã hàng : 389-251-30
7.489.000 VND
Mã hàng : 324-251-30
9.425.000 VND
Mã hàng : 124-173
5.870.000 VND
Mã hàng : 369-250-30
9.754.000 VND
Mã hàng : 169-202
3.998.000 VND
Mã hàng : 169-201
3.732.000 VND
Mã hàng : 323-250-30
8.286.000 VND
Mã hàng : 126-810
11.297.000 VND
Mã hàng : 126-800
5.098.000 VND
Mã hàng : 326-251-30
9.412.000 VND
Mã hàng : 126-125
4.542.000 VND
Mã hàng : 406-251-30
10.842.000 VND
Mã hàng : 406-250-30
9.425.000 VND
Mã hàng : 147-202
2.568.000 VND
Mã hàng : 147-105
2.568.000 VND
Mã hàng : 147-103
2.568.000 VND
Mã hàng : 468-174
29.880.000 VND
Mã hàng : 468-173
23.656.000 VND
Mã hàng : 468-172
23.226.000 VND
Mã hàng : 468-171
22.176.000 VND
Mã hàng : 468-170
21.923.000 VND
Mã hàng : 468-169
21.366.000 VND
Mã hàng : 468-168
20.784.000 VND
Mã hàng : 468-167
18.229.000 VND
Mã hàng : 468-166
18.229.000 VND
Mã hàng : 468-165
17.799.000 VND
Mã hàng : 468-163
16.711.000 VND
Mã hàng : 468-162
16.711.000 VND
Mã hàng : 368-175
15.573.000 VND
Mã hàng : 368-174
14.687.000 VND
Mã hàng : 368-173
12.031.000 VND
Mã hàng : 368-172
11.170.000 VND
Mã hàng : 368-171
10.551.000 VND
Mã hàng : S000711
10.551.000 VND
Mã hàng : 368-169
8.881.000 VND
Mã hàng : 368-168
8.729.000 VND
Mã hàng : 368-167
7.350.000 VND
Mã hàng : 368-166
7.350.000 VND
Mã hàng : 368-165
7.236.000 VND
Mã hàng : 368-164
7.236.000 VND
Mã hàng : 368-163
7.856.000 VND
Mã hàng : 368-162
7.856.000 VND
Mã hàng : 368-161
7.856.000 VND
Mã hàng : 368-004
16.774.000 VND
Mã hàng : 368-003
16.774.000 VND
Mã hàng : 368-002
20.860.000 VND
Mã hàng : 368-001
20.860.000 VND
Mã hàng : 543-790B
4.833.000 VND
Mã hàng : 543-790
4.833.000 VND
Mã hàng : 543-564E
15.952.000 VND
Mã hàng : 543-562E
13.372.000 VND
Mã hàng : 543-561E
12.499.000 VND
Mã hàng : 543-552E
11.967.000 VND
Mã hàng : 543-494B
7.388.000 VND
Mã hàng : 543-491B
10.222.000 VND
Mã hàng : 543-474B
7.009.000 VND
Mã hàng : 543-472B
9.374.000 VND
Mã hàng : Mitutoyo 543-471B
9.374.000 VND
Mã hàng : 543-470B
8.906.000 VND
Mã hàng : 543-391B
6.680.000 VND
Mã hàng : 543-390B
6.351.000 VND
Mã hàng : 513-477-10E
2.252.000 VND
Mã hàng : 513-474-10E
1.911.000 VND
Mã hàng : 513-471-10E
2.505.000 VND
Mã hàng : 513-464-10E
2.379.000 VND
Mã hàng : 513-444-10e
2.935.000 VND
Mã hàng : 513-426-10E
2.176.000 VND
Mã hàng : 513-425-10E
2.568.000 VND
Mã hàng : 513-424-10T
2.455.000 VND
Mã hàng : 513-424-10E
1.923.000 VND
Mã hàng : 513-424-10A
2.037.000 VND
Mã hàng : 513-415-10E
2.126.000 VND
Mã hàng : 513-414-10E
2.277.000 VND
Mã hàng : 513-405-10T
2.644.000 VND
Mã hàng : 513-404-10T
2.252.000 VND
Mã hàng : 513-404-10A
1.847.000 VND
Mã hàng : 513-402-10E
2.037.000 VND
Mã hàng : 513-405-10E
2.126.000 VND
Mã hàng : 513-404-10E
1.607.000 VND
Mã hàng : 513-401-10E
2.303.000 VND
Mã hàng : 3062S-19
6.275.000 VND
Mã hàng : 3060S-19
4.339.000 VND
Mã hàng : 3058S-19
2.619.000 VND
Mã hàng : 2052S-19
2.126.000 VND
Mã hàng : 2052S
1.911.000 VND
Mã hàng : 2050S-19
1.468.000 VND
Mã hàng : 2046S-60
1.847.000 VND
Mã hàng : 1044S
987.000 VND
Mã hàng : 1040S
1.468.000 VND
Mã hàng : 2119S-10
2.176.000 VND
Mã hàng : 2110S-10
1.936.000 VND
Mã hàng : 2109S-10
1.303.000 VND
Mã hàng : 500-775
6.110.000 VND
Mã hàng : 500-507-10
29.804.000 VND
Mã hàng : 500-506-10
16.344.000 VND
Mã hàng : 500-505-10
15.079.000 VND
Mã hàng : 500-502-10
28.577.000 VND
Mã hàng : 500-501-10
16.205.000 VND
Mã hàng : 500-500-10
14.637.000 VND
Mã hàng : 500-754-10
8.122.000 VND
Mã hàng : 500-752-20
3.644.000 VND
Mã hàng : 500-704-10
7.717.000 VND
Mã hàng : 500-703-30
4.517.000 VND
Mã hàng : 500-702-30
3.492.000 VND
Mã hàng : 500-197-30
3.441.000 VND
Mã hàng : 500-196-30
2.885.000 VND
Mã hàng : 500-182-30
3.378.000 VND
Mã hàng : 500-181-30
2.720.000 VND
Mã hàng : 500-173-30
8.274.000 VND
Mã hàng : 500-172-30
4.036.000 VND
Mã hàng : 500-171-30
3.327.000 VND
Mã hàng : 500-153-30
7.856.000 VND
Mã hàng : 500-152-30
3.922.000 VND
Mã hàng : 500-151-30
3.315.000 VND
Mã hàng : 505-745
3.656.000 VND
Mã hàng : 505-733
2.758.000 VND
Mã hàng : 505-732
1.898.000 VND
Mã hàng : 160-159
44.339.000 VND
Mã hàng : 160-157
34.105.000 VND
Mã hàng : 160-155
17.710.000 VND
Mã hàng : 160-153
9.286.000 VND
Mã hàng : 160-151
9.184.000 VND
Mã hàng : 530-502
15.509.000 VND
Mã hàng : 530-501
7.907.000 VND
Mã hàng : 530-119
2.467.000 VND
Mã hàng : 530-115
2.442.000 VND
Mã hàng : 530-109
2.644.000 VND
Mã hàng : 530-118
1.101.000 VND
Mã hàng : 530-114
1.063.000 VND
Mã hàng : 530-108
1.164.000 VND
Mã hàng : 530-312
823.000 VND
Mã hàng : 530-101
823.000 VND
Mã hàng : 530-100
1.025.000 VND
Mã hàng : 293-831-30
3.214.000 VND
Mã hàng : 293-821-30
3.062.000 VND
Mã hàng : 293-343-30
5.035.000 VND
Mã hàng : 293-342-30
4.605.000 VND
Mã hàng : 293-341-30
3.821.000 VND
Mã hàng : 293-340-30
3.327.000 VND
Mã hàng : 293-333-30
5.933.000 VND
Mã hàng : 293-332-30
5.389.000 VND
Mã hàng : 293-331-30
4.643.000 VND
Mã hàng : 293-330-30
4.175.000 VND
Mã hàng : 293-254-30
9.121.000 VND
Mã hàng : 293-253-30
8.957.000 VND
Mã hàng : 293-252-30
8.438.000 VND
Mã hàng : 293-251-30
7.957.000 VND
Mã hàng : 293-250-30
7.818.000 VND
Mã hàng : 293-243-30
4.782.000 VND
Mã hàng : 293-242-30
4.377.000 VND
Mã hàng : 293-241-30
3.631.000 VND
Mã hàng : 293-240-30
2.948.000 VND
Mã hàng : 293-233-30
5.680.000 VND
Mã hàng : 293-232-30
5.124.000 VND
Mã hàng : 293-231-30
4.276.000 VND
Mã hàng : 293-230-30
3.720.000 VND
Mã hàng : 293-186-30
5.339.000 VND
Mã hàng : 293-185-30
4.580.000 VND
Mã hàng : 293-145-30
5.200.000 VND
Mã hàng : 293-145-30
4.403.000 VND
Mã hàng : 293-141-30
5.680.000 VND
Mã hàng : 293-140-30
5.212.000 VND
Mã hàng : 293-100-10
27.742.000 VND
Mã hàng : 193-112
2.606.000 VND
Mã hàng : 193-111
2.227.000 VND
Mã hàng : 193-102
2.518.000 VND
Mã hàng : 193-101
2.151.000 VND
Mã hàng : 102-302
1.354.000 VND
Mã hàng : 102-301
1.076.000 VND
Mã hàng : 104-161A
4.542.000 VND
Mã hàng : 104-146A
17.369.000 VND
Mã hàng : 104-145A
13.991.000 VND
Mã hàng : 104-144A
12.005.000 VND
Mã hàng : 104-143A
10.019.000 VND
Mã hàng : 104-142A
8.489.000 VND
Mã hàng : 104-141A
6.262.000 VND
Mã hàng : 103-140A
5.301.000 VND
Mã hàng : 104-139A
4.289.000 VND
Mã hàng : 104-136A
8.021.000 VND
Mã hàng : 104-135A
5.516.000 VND
Mã hàng : 103-150
5.453.000 VND
Mã hàng : 103-149
4.972.000 VND
Mã hàng : 103-148-10
3.694.000 VND
Mã hàng : 103-147-10
3.517.000 VND
Mã hàng : 103-146-10
3.289.000 VND
Mã hàng : 103-145-10
3.074.000 VND
Mã hàng : 103-144-10
2.606.000 VND
Mã hàng : 103-143-10
2.429.000 VND
Mã hàng : 103-142-10
2.062.000 VND
Mã hàng : 103-141-10
1.835.000 VND
Mã hàng : 103-140-10
1.430.000 VND
Mã hàng : 103-139-10
1.265.000 VND
Mã hàng : 103-129
1.063.000 VND
Mã hàng : TSCAJB29
2.057.000 VND
Mã hàng : TSCAJB19
5.069.900 VND
Mã hàng : TSCAJB11
3.146.000 VND
Mã hàng : 103-130
1.354.000 VND
Mã hàng : 103-138
987.000 VND
Mã hàng : TSCAJA94
1.584.000 VND
Mã hàng : TSCAJA92
47.421.000 VND
Mã hàng : TSCAJA91
5.555.000 VND
Mã hàng : TSCAJA87
3.025.000 VND
Mã hàng : TSCAJA73
308.000 VND
Mã hàng : TSCAJA69
13.519.000 VND
Mã hàng : TSCAJA67
10.461.000 VND
Mã hàng : TSCAJA60
13.200.000 VND
Mã hàng : TSCAJA45
451.000 VND
Mã hàng : TSCAJA344
9.933.000 VND
Mã hàng : TSCAJA19
1.144.000 VND
Mã hàng : 184-303S
1.354.000 VND
Mã hàng : TSCAJA08
7.128.000 VND
Mã hàng : 103-137
772.000 VND
Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution - TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là vật tư công nghiệp chất lượng cao và dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển.
Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn, phương thức mua hàng tiện lợi cùng khả năng tư vấn kỹ thuật chuyên sâu của TEKSOL đem đến sự tin cậy và hài lòng cho Khách hàng.
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam
CHẤT LƯỢNG CAO
SẢN PHÂM PHONG PHÚ
MUA HÀNG TIỆN LỢI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây