Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 12 - Tổng truy cập : 116,438,349
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Thiết bị đo (198 sản phẩm)
 
Mã hàng : S003541
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003540
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003539
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003538
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003537
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003536
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003535
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003534
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003533
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003532
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003531
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003530
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003529
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003528
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003527
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003526
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003525
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003524
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003523
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003522
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003521
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003520
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003519
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003518
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003517
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003516
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003515
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003514
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003513
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003512
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003511
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003510
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003509
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003508
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003507
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003506
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003505
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003504
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003503
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003502
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003501
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003500
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003499
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003498
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003497
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003496
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003495
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003494
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003493
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003492
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003491
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003490
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003489
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003488
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003487
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003486
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003485
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003484
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003483
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003481
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003480
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003479
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003478
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003477
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003476
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003475
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003474
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003473
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003472
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003471
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003470
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003469
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003468
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003467
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003466
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003465
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003464
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003463
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003462
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003461
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003460
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003459
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003458
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003457
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003456
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003455
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003454
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003453
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003452
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003451
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003450
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003449
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003448
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003447
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003446
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003445
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003444
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003443
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003442
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003441
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003440
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003439
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003438
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003437
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003436
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003435
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003434
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003433
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003432
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003431
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003430
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003429
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003428
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003427
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003426
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003425
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003424
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003423
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003422
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003421
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003420
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003419
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003418
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003417
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003416
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003415
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003414
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003413
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003412
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003411
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003410
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003409
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003407
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003406
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003405
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003404
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003403
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003402
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003401
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003399
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003398
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003397
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003396
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003395
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003394
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003393
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003392
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003391
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003390
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003389
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003388
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003387
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003386
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003385
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003384
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003383
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003382
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003381
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003380
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003379
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003378
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003377
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003376
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003375
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003374
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003373
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003372
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003371
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003370
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003369
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003368
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003367
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003366
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003365
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003364
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003363
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003362
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003361
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003360
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003359
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003358
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003357
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003356
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003355
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003354
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003353
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003352
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003351
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003350
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003349
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003348
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003347
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003346
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003345
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003344
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003343
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây