Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 8 - Tổng truy cập : 111,338,710
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Van bơm công nghiệp (268 sản phẩm)
 
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PCF
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : CFM
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UCM
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VE-6000
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VE-4000
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VCM-4800
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VCM-2400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VCL-800
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VCL-400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : VCM-400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : vcm-800
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002849
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 1031
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 1034
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 1002
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 8506
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 8505
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 8500
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 8458
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 8357
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 8303
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 0326
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 0324
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 0322
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu SC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu DR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu ASR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu ADA
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu ZRSK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu RSK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N560
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu CV
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 560
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 567
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu Code 4A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 748
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 728
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 723
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N186
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N185
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N182
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N086
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N085
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu N082
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 428
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Gemu 423
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500AJW-M
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D100HTJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D200HTJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400HTJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D152TTJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D250TTJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D800SJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D800AJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D800GJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D800S-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D800A-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D800G-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500SJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500AJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500VJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500GJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500S-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500A-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500V-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D500G-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400AJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400GJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400VJ-M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400S-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400A-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D400G-J
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002650
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D250V-J
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : D200G-J
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002507
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002506
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002505
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002504
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002503
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002502
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002501
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002500
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002499
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002498
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002497
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002495
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002494
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002493
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002492
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002491
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002490
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002489
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002488
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002487
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002486
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002485
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002484
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PV 6311-AD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5311-AD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PV 6341
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PV 6241
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5341
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5241
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002096
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002095
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PV 6291-E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HV 6291-E
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PV 6291-D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5291 V
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5291-D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5391
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5291
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ST 6152
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ST 6151
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TypB for gases and vapours
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SL Typ A for liquid media
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PV 6451
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5211
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5451
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MV 5351
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001503
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001502
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001501
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001500
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001499
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001498
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001497
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001496
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001495
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-5 15A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-5 20A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-5 25A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-5 32A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 15A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 20A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-5 40A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-5 50A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 25A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 20A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 32A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001080
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 40A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 32A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 50A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 40A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AL-150L 20A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40 10K 65A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 50A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AL-150L 25A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 65A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001494
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AL-150L 32A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 20A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 80A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 EN 25A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 25A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 EN 32A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 32A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Yoshitake GP-1000 EN 40A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 40A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 EN 50A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 50A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SY-40H 20K 100A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 EN 65A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 65A
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 HEN 40A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-2000 25A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PN25 GP-1000 HEN 50A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 EN 80A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 80A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-2000 32A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-2000 40A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-2000 50A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 HEN 65A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 100A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 HEN 80A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-2000 65A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Yoshitake GP-2000 80A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-1000 HEN 100A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GP-27 125A
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây