Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 20 - Tổng truy cập : 111,328,782
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Dụng cụ dùng điện (244 sản phẩm)
 
Mã hàng : S001641
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL142K
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL506K
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL505K
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STGS5100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STGS6100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL101
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STDR5510
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 320
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STGS8100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 350
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ45
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA4031
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA4030
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9553NB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9553B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002048
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 550
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STDH7213
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Makita GA4034
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL861
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 6 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9556PB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 750-100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9556HB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9556HN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA5030R
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSJALA51
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 10 RE
1.230.000 VND
Mã hàng : 9558HN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9556HP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL345
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL311
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 10 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 7-125 Professional
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 7-100 T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 550 Set
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GD0602
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 900-125
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 900-100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GD0603
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 13RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STHR202K
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 900-125S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 900-100S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 7-100 ET
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 13 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GGS 3000 L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GD0600
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GD0601
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 16 RE
1.719.000 VND
Mã hàng : STGL2218
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA4040
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STHR272KS
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 120A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SR 200R
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 10 RE SET
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 13 RE SET
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SCD12S2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA5010
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA6010
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA5020
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA9030
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SHR263K-B1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA6020
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA4040C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 2000-180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 2000-230
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SCH12S2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GB602
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9500NB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 200Z
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 200H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA7050
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA7020
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSKALA45
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : N9500N
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA9050
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 200N
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 200K
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002055
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-18 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA7060
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 906
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9067
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9069
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA9060
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 20-180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 18-2-LI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBG 35-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA7020R01
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 200A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 200E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA7061R
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 13-125 CI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 20-2 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9565PZ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STHM5KH
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GA9061R
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-20 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 22-180
3.017.000 VND
Mã hàng : GA7030R
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 20-230
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-20 DRE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 215
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9565CVR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK TIG 200I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001976
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SR 250R
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H180D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-24 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DGA404Z
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK TIG 200E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSJALA18
3.705.000 VND
Mã hàng : GBH 2-26 E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-24 DRE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GB801
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STEL721
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9015B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-26 RE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 18-125 L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 9563C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 250Z
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-24 DFR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 17-150 CI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK TIG 200
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-26 DE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBG 60-20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-26 DRE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 15-125 CIH
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 250E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 906H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSB 14.4-2-LI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H200D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSJALA25
4.923.000 VND
Mã hàng : GBH 2- 28 DV
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWB 10.8 V-LI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 2-28 DFV
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW190RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HM0810A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 250T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 13 HRE Professional
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 13 HRE
5.504.000 VND
Mã hàng : DTD152RAE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GD0800C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GD0810C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GWS 22-180 LVI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DGA404RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 40
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHP459RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTD134RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002005
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BTD129SHE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHR202SYE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSH5X
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTD149RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TW0350
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Bosch GCM 10 MX
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK TIG 250
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 250TP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHP484RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 6905H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 3-28 DRE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTD146RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H250D2P-380V
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002012
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S000945
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHP459SYE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTD137RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 315
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DGA406RTE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC5000C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DGA404RTJ2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HM0810
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001938
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HM0870C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW250RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H300D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 315I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 416
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW251RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW250RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AN902
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BTD130FRFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHR241RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001930
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H300D2P-380V
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DFS452RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HR4002
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001927
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001926
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HM0871C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK HB04KB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H350D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HR2810
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HR262DWB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW450RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001924
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK MIG 200Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK MIG 250
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK MIG 200I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H400D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW280RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW285RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HM1306
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HR3200C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HR3530
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BTP130RFE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DTW281RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 4-32 DFR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H500D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 5-40 D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HM1201
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 6906
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DFL082FZ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HR3210C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK Tig 200 AC/DC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 400I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK H250D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK HB10KB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK TIG 315I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHR242RME
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : DHR263RM2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 70 380v
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 70 220V
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSH 11 E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK TIG 250AC/DC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK HB15KB
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 36V-LI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSH9VC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 315 AC/DC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBM 32-4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSJALA03
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GBH 8-45 D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK 100IGBT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GCM12 SDE
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSH 16-30
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK MIG 350I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : EK7651H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GSH 11 VC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HK MIG 500I
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây