Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 14 - Tổng truy cập : 111,328,649
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Thiết bị điều khiển điện (253 sản phẩm)
 
Mã hàng : LC1D25BL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D25BD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D25B7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18V7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18Q7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18MD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18M7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18FD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18F7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18E7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18BD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D18B7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150FD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150F7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150ED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150E7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150BD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150B7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150M7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150MD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D150Q7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12Q7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12M7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12FD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12F7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12E7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12D7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12C7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12BL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12BD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D12B7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115Q7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115P7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115MD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115M7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115FD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115F7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115ED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115E7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115BD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D115B7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09Q7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09MD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09M7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09FD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09F7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09ED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09E7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09D7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09C7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09BL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09BD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002860
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : LC1D09B7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A9C20843
0 VND
Mã hàng : YW1P-1UQ4 (R,Y,W,A)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1UQM3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1UQ4 (G,S)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1UQM3 (G,S)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EQH (R,Y,W,A)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001507
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EQM3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EQ4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EQM3 (G,S,PW)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1UQ4PW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1UQM3PW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EQH
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EH2 (R,Y,W,A)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EM42 (R,Y,W,A)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EH2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YW1P-1EM42 (G,S,PW)
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : H721KIO2
1.500.000 VND
Mã hàng : TSMAIB07
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB08
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB09
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA29
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA30
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA04
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA31
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA16
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA05
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA01
3.185.600 VND
Mã hàng : TSMAIA17
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB44
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA18
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA06
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB54
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB45
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA03
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB55
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB40
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA07
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB56
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB46
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB41
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA09
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA08
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA32
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA21
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB57
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB47
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB42
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA41
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA33
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA42
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB43
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB49
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB48
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA43
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA34
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB59
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB58
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA44
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA67
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA22
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA68
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB71
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA69
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA45
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA70
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB81
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA23
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB72
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB13
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA36
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB82
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB60
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB50
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA82
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA46
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA71
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA83
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB61
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB83
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB73
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA37
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA84
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB51
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA72
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA85
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA47
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB84
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB74
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA38
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB76
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB75
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB86
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB85
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA86
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA87
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB87
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA48
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB77
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA24
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB88
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA39
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB62
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA73
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA25
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB52
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB78
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB16
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB63
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA49
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA74
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB17
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA13
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA26
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB53
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA40
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA88
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB64
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA27
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB89
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA75
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA50
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB18
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA89
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB65
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB90
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB79
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB25
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA76
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB91
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA51
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB26
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB92
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA90
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB80
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA91
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA52
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB66
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA77
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA78
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB67
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA53
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA92
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB21
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB27
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA93
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB68
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA79
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA54
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB22
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA80
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB69
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA55
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA94
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB23
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB29
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB70
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA95
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB30
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA81
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB24
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA56
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA96
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB31
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB32
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA97
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB33
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA98
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB34
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA99
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB01
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB36
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB03
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB37
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB04
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB38
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB05
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB39
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB06
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây