Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 13 - Tổng truy cập : 116,238,728
Tùy chọn mua hàng
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Thiết bị truyền động lực (352 sản phẩm)
 
Mã hàng : S003900
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 150
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003898
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 110
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 090
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003846
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GS 42
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GS 19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003843
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GS 24
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GS 28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003342
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003341
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003340
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003339
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003338
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003337
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003336
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003335
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003334
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003333
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003332
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003331
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003330
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003329
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003328
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003327
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003326
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003325
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003324
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003323
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003322
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003321
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003320
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003319
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003318
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003317
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003316
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003315
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003314
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003313
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003312
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003311
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003310
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003309
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003308
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003307
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003306
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003305
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003304
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003190
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003189
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003188
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003187
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003186
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003185
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003184
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003183
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003182
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003181
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Rotex 19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 90 - P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 90 - O
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 65 - O
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 65 - P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 55 - P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 55 - O
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 48 - O
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 48 - P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 42 - P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ROTEX 42 - O
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Rotex 75 - P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Orange 75
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Orange 24
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Purple 24
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Purple 19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Orange 19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Purple 38
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Orange 38
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Purple 28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Orange 28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002738
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002737
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002736
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002735
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002734
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002733
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002732
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002731
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002730
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002729
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BEK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002727
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002726
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002725
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002724
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002723
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002722
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002721
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002720
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002719
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002718
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002717
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002716
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002715
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002714
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002713
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002712
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002711
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002710
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002709
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002708
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002707
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002706
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002705
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002704
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002702
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002701
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002700
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002699
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : RL S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 160
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 140
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 125
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 110
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 90
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 75
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NBS 65
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 2L-A-1600-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 2L-A-700-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L-A-xxx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-A-xx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-A-xx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L-A-xxx-F Lever
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-A-xxx-F Lever
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-A-xx-F Lever
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-A-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-A-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YAW L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YAW M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YAW S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB THRUSTER
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB S3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB S2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB S1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L 300
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L 250
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L 200
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-220
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-200
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-160
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-140
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-120
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : L light-100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-170
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-160
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-150
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-140
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-130
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-120
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-110
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-90
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-80
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-70
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-60
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-80
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-75
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-70
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-65
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-60
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-55
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-50
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-45
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-40
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-30
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-25
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-13
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-9
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-8
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002576
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002575
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-5
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002571
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-P-50-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-P-12-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XXL-1200-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XXL-1000-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XXL-800-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XL-600-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XL-500-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XL-400-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-180-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-170-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-160-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-150-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-140-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-130-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-120-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-110-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-100-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-90-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-80-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-70-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-60-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-80-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-75-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-70-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-65-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-60-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-55-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-50-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-45-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-40-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-35-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-30-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-25-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-20-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-15-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-10-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-15-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-14-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-13-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-12-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-11-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-10-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-9-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-8-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-7-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-6-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-5-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-4-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-3-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-2-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-xxx B-xx-xx
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-xx B-xx-xx
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-xx A-xx-xx
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-P-xx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-P-xx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XXL-xxxx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XL-xxx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : M-xxx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S-xx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : XS-xx-F
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001392
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001391
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001390
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001389
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001387
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001386
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001385
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001384
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001383
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001382
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001381
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001380
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001379
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001378
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : toolflex m-h
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001376
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001375
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001374
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001373
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001372
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001371
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001370
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001369
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001368
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001367
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001366
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001365
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001364
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001363
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001362
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001361
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001360
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001359
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001358
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001357
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001356
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001355
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001354
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001353
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001352
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001351
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001350
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001349
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001348
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001347
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001346
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001345
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001344
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001343
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001342
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001341
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001340
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001339
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001338
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001337
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001336
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001335
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001334
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001333
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001332
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001331
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001330
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001329
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001328
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001327
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001326
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001325
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001324
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001323
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001322
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001321
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001320
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001319
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001318
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001317
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001316
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001315
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001314
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001313
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001312
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001311
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001310
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001309
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001308
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001307
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001306
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001305
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001304
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001303
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001302
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001301
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001300
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003270
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây