Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 8 - Tổng truy cập : 111,338,694
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Dụng cụ cầm tay (321 sản phẩm)
 
Mã hàng : 95-893
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 92-908
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 92-906
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 92-116
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001493
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001492
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001491
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001490
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001489
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001488
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001487
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001486
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001485
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001484
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001483
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001482
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001481
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001480
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001479
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001478
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001477
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001476
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001475
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001474
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001473
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001472
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001471
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001470
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001469
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001468
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001467
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001466
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001465
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001464
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001463
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001462
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001461
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001460
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001459
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001458
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001457
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001456
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001455
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001454
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001453
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001451
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001450
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001449
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001448
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001447
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001446
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001445
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001444
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001443
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001442
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001441
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001440
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001439
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001438
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001437
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001436
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001435
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001434
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001433
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001432
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001431
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001430
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001429
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001428
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001427
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001426
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001425
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001424
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001423
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001422
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001421
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001420
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001419
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001418
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001417
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001416
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001415
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001414
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001413
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001412
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001411
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001410
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001409
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001408
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001407
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001406
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001405
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001404
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001403
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001402
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001401
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001399
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001398
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001397
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001396
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001395
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001394
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA18
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 66-119
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-151
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 11-983
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-158
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 20-175
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 20-176
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-803
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 66-120
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-182
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-181
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 11-921H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-243
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-164
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-159
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-245
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 66-137
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-188
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-187
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-183
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-162
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-186
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-163
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-246
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-244
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-191
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-806
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-192
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-168
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-165
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 20-807
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-190
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-167
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-160
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-807
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 11-301T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-169
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-189
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-247
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 86-407
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-193
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001589
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-808
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-809
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-194
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-805
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-171
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-251
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-248
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-170
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-175
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-811
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 57-527
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-172
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-812
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-813
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-173
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-810
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-249
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-252
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-814
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-196
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-197
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 93-033
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-174
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-200
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 66-052
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-254
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-258
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 66-039
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-815
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-201
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-779
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 69-213
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-255
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-817
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 86-408
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 57-528
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 66-133
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-099
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-430
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-818
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001581
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-265
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-816
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 15-565
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 68-012
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-253
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-260
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-256
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 93-016
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-431
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 69-251
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-257
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-819
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-425
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 11-325
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-820
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-975
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-620
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-432
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 69-263
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 51-269
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 51-271
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-189C
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 47-465
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-821
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 54-189
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 68-010
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 86-440
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-199
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-621
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-433
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-259
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-822
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-823
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-434
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 54-190
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-824
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-622
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 15-265
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 16-291
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 54-191
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STMT66671
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-825
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-826
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-827
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 93-020
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 92-002
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-242
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-789
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 56-113
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-564
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 51-081
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 69-256
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-569
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-563
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 90-948
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 62-511
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-562
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 54-192
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 51-082
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 72-828
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 92-004
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-556
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 15-408
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : STMT66672
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 86-413
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 54-193
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-623
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 93-021
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 69-257
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 15-166
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-558
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 90-949
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 89-819
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-442
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-624
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 56-701
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 56-202
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-165
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 90-950
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-435
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 51-162
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-156
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 56-204
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 56-804
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-626
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-625
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 10-804
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 14-166
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 56-803
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA13
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 89-303
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 93-028
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-371
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SDR3006
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001452
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA16
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 65-980
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-796
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 89-302
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : QT50-2-15A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : QT30-2-15A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 91-316
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA17
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : QT30-3-15A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 84-467
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 97-797
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA19
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 87-627
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 15-988
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 20-177
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YT-8108
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA04
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA21
4.209.000 VND
Mã hàng : TSBAMA06
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA23
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA09
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA22
6.220.000 VND
Mã hàng : TSBAMA05
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA07
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA08
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA03
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA26
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA25
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA27
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSBAMA01
42.507.000 VND
Mã hàng : TSBAMA24
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây