Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 15 - Tổng truy cập : 111,328,799
Tùy chọn mua hàng
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Vật tư tiêu hao phụ trợ (246 sản phẩm)
 
Mã hàng : S003204
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003203
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003202
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003201
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6721
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6601N
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003198
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003197
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003196
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003195
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002743
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002742
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002741
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002740
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002739
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6602B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6602T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1800
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17795
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ97202
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ92862
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ZZ00000-080
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ62640
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ87921
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ87920
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ80431
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ77102
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ76244
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ75163
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ75162
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ73273
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ69852
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ68769
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ68894
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ66304
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UJ20229
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ59184
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ53412
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17624
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17601
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17591
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17590
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17582
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17463
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ14594
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ18618
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ90067
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17460
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17459
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17457
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17454
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17453
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17437
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17443
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ66873
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17417
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ18426
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55317
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ26791
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ65237
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ52592
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55343
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ51300
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ43808
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51209
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51122
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ56644
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ64428
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ73968
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ42641
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ42639
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ27802
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BT53903
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ27801
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ27799
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ14569
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ38357
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ16796
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17376
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ38345
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35333
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35326
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35318
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35308
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35295
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35238
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ83099
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35468
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35450
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35412
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55892
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ42186
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ39156
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ39154
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ40386
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ36699
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ97807
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ30008
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ72587
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ11213
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ40161
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ32602
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ94330
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ65667
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ19367
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17021
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UJ21274
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ63085
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ62098
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17411
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ93214
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ93211
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ93208
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ93210
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ48555
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ52658
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ12255
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ12254
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ54866
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AT10198
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AT09311
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ28034
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17830
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ57148
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002176
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ63596
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35064
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ49308
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35049
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35032
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ58009
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ58078
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ34981
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17259
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17257
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55223
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55224
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55225
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55222
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ56417
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ66293
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ65059
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55210
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55211
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ44343
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ27807
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TJ99999
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002153
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51178
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ57538
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51177
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ57346
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51176
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17539
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ64894
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ29485
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ26641
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ63144
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ90030
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ56776
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ54920
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ65619
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ44889
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ53738
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ64777
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UJ21311
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19781
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19754
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19749
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19698
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19684
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19637
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19565
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19563
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19561
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19543
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19496
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19471
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19424
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19416
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19415
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ53835
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ18866
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002116
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55454
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ42364
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55449
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ52193
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ53126
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51156
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ57306
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ44327
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ44328
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ54820
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Spill Kit 120L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGMT 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGMT 3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGEP 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGLT 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001999
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGWA 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGHB 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGEM 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGEV 2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGWM 1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SKF LGHP 2/5
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 355 - V11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001823
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : V37
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 355-v11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : V1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 100 - V11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 125 - V11a
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : V11a
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : fi 180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : fi107
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : fi100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : fi125
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : fi180
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001810
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001809
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : YJ9
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SAW EM-12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SAW EH-14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : G-308
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : CM-600
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : CM-185
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : CM-143
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : WC-DC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : KT-6013
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : KT-421
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GL-78
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GL-52
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GM-308L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GL-26
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GH-600
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SAW EL-12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GM-70S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001504
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : RP7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S001255
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 766
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51154
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : B9573-K4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : B9906JA
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây