Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 34 - Tổng truy cập : 116,238,887
Tùy chọn mua hàng
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Vật tư tiêu hao phụ trợ (470 sản phẩm)
 
Mã hàng : 5423EURD
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BXWT-H305
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 4343
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 250S W228 JASIC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AMKE 500 ℃
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FYJ 65 KF
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 9541
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 9501+
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 9001V
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 309
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Scotch Super 33
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Temflex Plus
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M Scotch 35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 983
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 767
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 764
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 766
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Vhb 4941
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 4910
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 5952
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : KPR L-083
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Alusil 139
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ZRC Aerosol
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Zinc Spraytech
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Zincosil
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SM5002
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ZG300
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ZG151
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 01237BC-12
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMP 3X185
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMHP 10E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMIP Và TMIC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMBS 50E , TMBS 100E , TMBS 150E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMP 6, TMMP 10, TMMP 15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMA 60, TMMA 80, TMMA 120
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Combo Kits TMMK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMD 100
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMBP 20E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TIH L77
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TIH 220m
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Twim 15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TIH 100M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TIH 030M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMHC 110E
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMMA 75H SET TMMA 100H SET
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TMJL 50
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 501
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 6001
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 5N11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 7711
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 6200 3M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3M 3200
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003984
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 480
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1017
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1R-1808
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 133-5673
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1R-0755
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 365-8396
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : GAFC300-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1458VE410
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1104
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003851
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1457E410KA
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1178D
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003847
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003201
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6721
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6601N
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003198
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003196
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003195
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002743
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002742
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002740
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002739
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6602B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TB6602T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1800
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ97202
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ92862
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ62640
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ87921
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ87920
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ80431
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ77102
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ76244
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ75163
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ75162
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ73273
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ69852
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ68769
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ68894
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ66304
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UJ20229
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ59184
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ53412
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17624
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17601
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17591
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17590
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17582
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17463
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ90067
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17460
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17459
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17457
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17454
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17453
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ26791
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BT53903
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17376
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ40161
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ32602
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ65667
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17021
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UJ21274
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ63085
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ62098
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ17411
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ93211
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ28034
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ58078
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ65059
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55210
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ27807
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ51178
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ57538
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ63144
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : UJ21311
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19781
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19754
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19565
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19563
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19561
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19496
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19424
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19415
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ19400
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ53835
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002116
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55454
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55449
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ57306
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ44328
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ54820
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ65237
16.000 VND
Mã hàng : BJ49308
16.000 VND
Mã hàng : AJ39156
25.000 VND
Mã hàng : AJ93208
25.000 VND
Mã hàng : AJ93210
25.000 VND
Mã hàng : BJ48555
25.000 VND
Mã hàng : BJ54866
25.000 VND
Mã hàng : BJ55317
27.000 VND
Mã hàng : BJ17830
27.000 VND
Mã hàng : BJ58009
27.000 VND
Mã hàng : BJ66873
29.000 VND
Mã hàng : AJ38357
29.000 VND
Mã hàng : BJ52658
29.000 VND
Mã hàng : TJ99999
29.000 VND
Mã hàng : BJ51177
29.000 VND
Mã hàng : BJ57346
29.000 VND
Mã hàng : BJ51176
29.000 VND
Mã hàng : AJ90030
29.000 VND
Mã hàng : AJ44889
30.000 VND
Mã hàng : BJ51209
32.000 VND
Mã hàng : BJ51122
32.000 VND
Mã hàng : AJ42186
32.000 VND
Mã hàng : AJ39154
32.000 VND
Mã hàng : BJ36699
32.000 VND
Mã hàng : BJ30008
32.000 VND
Mã hàng : AJ72587
32.000 VND
Mã hàng : BJ26641
32.000 VND
Mã hàng : AJ64428
35.000 VND
Mã hàng : AJ93214
35.000 VND
Mã hàng : BJ52592
38.000 VND
Mã hàng : BJ27802
38.000 VND
Mã hàng : AJ38345
38.000 VND
Mã hàng : AJ83099
38.000 VND
Mã hàng : BJ40386
38.000 VND
Mã hàng : BJ11213
38.000 VND
Mã hàng : AJ94330
38.000 VND
Mã hàng : BJ17259
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ55223
38.000 VND
Mã hàng : BJ55225
38.000 VND
Mã hàng : BJ56417
38.000 VND
Mã hàng : AJ18618
39.000 VND
Mã hàng : AJ35333
40.000 VND
Mã hàng : AJ35326
40.000 VND
Mã hàng : AJ35318
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ35308
40.000 VND
Mã hàng : AJ35295
40.000 VND
Mã hàng : AJ35238
40.000 VND
Mã hàng : AJ35468
40.000 VND
Mã hàng : AJ35450
40.000 VND
Mã hàng : AJ35412
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002153
41.000 VND
Mã hàng : BJ51156
41.000 VND
Mã hàng : BJ44327
41.000 VND
Mã hàng : S003565
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003564
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003563
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003562
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003561
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003560
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003559
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003558
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003557
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003556
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003555
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003554
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003553
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003552
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003551
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003550
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003549
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003548
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003547
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003546
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003545
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003544
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003543
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003542
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ17795
45.000 VND
Mã hàng : BJ55892
45.000 VND
Mã hàng : AJ18426
47.000 VND
Mã hàng : BJ55343
47.000 VND
Mã hàng : AJ42639
47.000 VND
Mã hàng : BJ57148
47.000 VND
Mã hàng : S002176
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ63596
47.000 VND
Mã hàng : AJ35064
47.000 VND
Mã hàng : AJ35049
47.000 VND
Mã hàng : AJ35032
47.000 VND
Mã hàng : AJ34981
47.000 VND
Mã hàng : AJ56776
47.000 VND
Mã hàng : AJ54920
47.000 VND
Mã hàng : AJ65619
47.000 VND
Mã hàng : AJ19749
47.000 VND
Mã hàng : AJ19698
47.000 VND
Mã hàng : AJ19637
47.000 VND
Mã hàng : AJ19543
47.000 VND
Mã hàng : AJ19471
47.000 VND
Mã hàng : AJ19416
47.000 VND
Mã hàng : AJ97807
49.000 VND
Mã hàng : AJ17437
50.000 VND
Mã hàng : BJ43808
50.000 VND
Mã hàng : BJ19367
50.000 VND
Mã hàng : BJ12255
50.000 VND
Mã hàng : BJ12254
50.000 VND
Mã hàng : BJ55224
50.000 VND
Mã hàng : BJ64894
50.000 VND
Mã hàng : AJ53738
50.000 VND
Mã hàng : AJ64777
50.000 VND
Mã hàng : AJ18866
50.000 VND
Mã hàng : BJ17257
52.000 VND
Mã hàng : BJ55222
53.000 VND
Mã hàng : AJ17417
56.000 VND
Mã hàng : BJ56644
57.000 VND
Mã hàng : BJ42364
57.000 VND
Mã hàng : B9573-K4
57.000 VND
Mã hàng : BJ17539
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ66293
63.000 VND
Mã hàng : AJ19684
66.000 VND
Mã hàng : S001255
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AJ51300
69.000 VND
Mã hàng : BJ29485
72.000 VND
Mã hàng : ZZ00000-080
75.000 VND
Mã hàng : S002741
80.000 VND
Mã hàng : BJ14569
80.000 VND
Mã hàng : BJ16796
80.000 VND
Mã hàng : BJ14594
85.000 VND
Mã hàng : AJ17443
88.000 VND
Mã hàng : BJ55211
91.000 VND
Mã hàng : AJ44343
98.000 VND
Mã hàng : S430
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 428
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 427
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 429
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 417
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 416
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ALO802
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ALO80
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 421
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 420
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 419
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 418
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3924
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3923
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3922
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 453XL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 453L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3900
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3920
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3910
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 468L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3477
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3476
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3068
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3081
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3080
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S866
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S856
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2154AST
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2152AST
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2153
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2151
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 7C5RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2005
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 487
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 488
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 496B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2390
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2391
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2392
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S2393
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : Master Lock S2394
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3823
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3822
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3821
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003793
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 461
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S141
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S140
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 6835-5700
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 0411-5705
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S142
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 481
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 482
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 483
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 484
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 485
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 71TAG
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107PRP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107BRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107CLR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1107BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106PRP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106CLR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106BRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105PRP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105BRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105CLR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107CLR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107BRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003750
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1107BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106CLR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106BRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106PRP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1106RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LHBLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LHRED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LHGRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LHBLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LHWHT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LFBLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LFBLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LFWHT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LFRED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LFYLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LFGRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3WHT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105CLR
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105BRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003719
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S1105RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003714
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32TEAL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33TEAL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31PRP
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31TEAL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S003707
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33ORJ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33WHT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31WHT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32WHT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S32RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 411YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410S6YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 3LHYLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S601
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S600
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 503YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3502
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S3650
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 498A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 506
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 491B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 6121BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1803BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410S6BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 411BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410S6RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S33RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 493B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 497A
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1482B
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 503RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S806
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410BLK
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 406BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 406YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1105BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S31RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 411RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410GRN
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 406RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : A1106RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410YLW
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 410BLU
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : 1803RED
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : BJ27799
178.100 VND
Mã hàng : BJ52193
183.000 VND
Mã hàng : BJ53126
183.000 VND
Mã hàng : AJ42641
247.000 VND
Mã hàng : BJ27801
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AT10198
374.000 VND
Mã hàng : AT09311
374.000 VND
Mã hàng : BJ73968
488.000 VND
Mã hàng : B9906JA
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây