Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 6 - Tổng truy cập : 111,536,947
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Biến tần (181 sản phẩm)
 
Mã hàng : TSMAIB07
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB08
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB09
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA29
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB11
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA30
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA04
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB12
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA16
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA05
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA01
Giá : 3.185.600 VND
Mã hàng : TSMAIA17
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA02
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA18
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA06
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA03
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA19
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA07
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA09
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA08
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA32
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA21
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA20
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA41
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA33
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA42
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA43
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA34
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA44
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA67
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA22
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA10
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA45
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA23
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB13
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA36
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA11
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA46
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA37
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA72
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA47
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB15
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA38
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA48
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA24
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA39
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA73
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA25
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA12
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB16
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA49
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA74
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB17
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA13
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA26
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA40
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA27
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA14
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA75
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA50
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB18
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB25
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA76
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB19
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA51
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB26
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA52
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA77
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA78
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA53
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA92
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB21
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB27
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA93
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB28
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA79
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA54
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB22
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA80
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA55
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA94
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB23
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB29
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA95
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB30
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA81
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB24
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA56
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA96
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB31
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB32
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA97
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB33
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA98
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB34
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIA99
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB01
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB36
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB03
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB37
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB04
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB38
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB05
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB39
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : TSMAIB06
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây