Chào mừng Quý khách hàng đã đến với TEKSOL Việt Nam ! Hàng ngàn sản phẩm công nghiệp chính hãng chất lượng cao đang chờ đón Quý khách lựa chọn !
Đang truy cập: 13 - Tổng truy cập : 111,328,588
Tùy chọn mua hàng
Hãng sản xuất
Giá tiền
Xuất xứ
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG
Dụng cụ thiết bị nâng (134 sản phẩm)
 
Mã hàng : APJ-250
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : APJ-200-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ATJ-350L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ATJ-350
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ATJ-250
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ATJ-200
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ATJ-200DL-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002459
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHP-60E-4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AHP-60
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHP-35E-4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : AHP-35
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHP-15E-4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHP-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHP-5
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-20L
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-10LS-1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-5LS-1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHL-2-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-20P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-15P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-10P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HFD-10F-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HTM-4S-3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-15T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-10T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-7.5T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-5T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-3T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-2T
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002436
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-1.8V-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-6SL-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-3SL-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-1.5SL-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-10RS-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-5RS-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHC-2RS-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUB-7.5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUB-5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUB-3S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUB-2S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MSW-10S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MSW-7.5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MSW-5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUW-5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUW-3S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUW-2S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MSS-7.5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MSS-5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MUS-2.5S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : S002415
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MSJ-850
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-150-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-100M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-80ML
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-30ML
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-50ML
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-50M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-30M
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-20ML
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : ASJ-18M-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-100H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-50H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-30LL
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-30H
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-20LL-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-20l-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-20S-3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : SJ-15H-3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MMJ-50Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MMJ-20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MMJ-10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MMJ-5C-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MMJ-5T-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HFD-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HFD-10-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : NPD-1.5-5
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HPD-4I
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHB-30Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHB-20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHB-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MHB-10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-100Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-50Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-30V
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-30Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-20
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-15
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-10
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-7
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MH-5
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MS-5Y
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MN-4
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MS-3
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MS-2
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MS-2S
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT505
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT580
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT516
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT522
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT537 
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT500
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : USA FT501
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT524
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT582 
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT581 
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT520
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT502
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT526
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC527
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT535
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT523
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT538
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT521
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC508
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT536
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC518
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT525
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MT519 
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : HT539
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC517
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC506
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC528
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT503
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC510
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC509
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : USA-HT513 
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC511
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC512
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : FT504
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : USA-HT514
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : PC507
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng : MT515
Giá bán: Liên hệ
    Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
    Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
    Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
    Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
    Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.
teksol signature copy
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây